ifixi.no

Kontakt

Ved forespørsel om reparasjon, beskriv hva som ønskes gjort eller hva som er feil.

Ved iPhone-rep, husk nødvendige opplysninger som modellnummer og farge på skjerm.

Fint om du legger inn et alternativt telefonnummer, slik at jeg kan ringe når reparasjon er utført.

NB: Foretrekker dialog på e-post. Vennligst legg inn din e-postadresse, hvis du har.

*

*

*